Welkom op de wepsaait van Toneelkring Harlekijn Mollem !!!

Een 'Toneelkring' oftewel theatergezelschap (ook wel: toneelgezelschap of -groep of theatergroep) is een organisatie die zich bezig houdt met het repeteren en uitvoeren van theatervoorstellingen. Een theatergezelschap bestaat daartoe over het algemeen uit een groep artistieke medewerkers, waaronder de acteurs, regisseurs, theatervormgevers, lichtontwerpers en dramaturgen, en een groep productie-medewerkers, die zaken als boekingen, begrotingen en subsidieaanvragen behandelen. Meestal bestaat een theatergezelschap uit een vaste kern van acteurs en een regisseur die optreedt als artistiek leider, en daarmee de richting die het gezelschap aanhoudt bepaalt. Ook kan een theatergezelschap gastacteurs of gastregisseurs aannemen, die voor een specifieke voorstelling voor het gezelschap werken.

Harlekijn (Italiaans: Arlecchino) is een personage uit de Commedia dell'arte, een Italiaanse vorm van volkstoneel. De harlekijn was een voorloper van de hedendaagse clown. In het Nederlands wordt de komische harlekijn ook paljas genoemd, maar er zijn ook tragische harlekijnen.
In de Commedia dell'arte is Harlekijn een acrobatische, ondeugende jonge man, één van de zanni (dienaars). Hij draagt een veelkleurig kostuum met geruit diamantpatroon en een hoed. Hij verbergt zijn gezicht achter een zwart halfmasker. Ook draagt hij altijd een stok, de batocchio, als een zwaard aan zijn riem. Deze stok wordt hem regelmatig afgenomen om hem mee af te ranselen – de oorsprong van slapstick.
Harkelijn is verliefd op Colombina, die ook vaak een kostuum met ruitpatroon aan heeft, maar zich meestal weinig van hem aantrekt. Harlekijn kan onzichtbaar zijn voor andere personages. Wel kan hij interactie hebben met het publiek; hij geeft bijvoorbeeld satirisch commentaar op de gebeurtenissen op het toneel.

Mollem is een deelgemeente van Asse in de provincie Vlaams-Brabant (arrondissement Halle-Vilvoorde), in het noorden van de Brabantse Leemstreek. Mollem is ontstaan uit een aantal Frankische hoven: Ichelgem, Velm, en Vrijlegem, waarvan de namen nog in de straatnamen voorkomen. Ook het gehucht Bollebeek - dat tot 1810 een zelfstandige gemeente was - valt grotendeels binnen de grenzen van de deelgemeente. Zowel de parochiegrenzen van Mollem als Bollebeek overschrijden echter de gemeentegrenzen.
In de periode 1170-1180 was Mollem bekend als Mulnehem, afstammend uit het Frankische "Mulinheim". Andere wijzen waarop al naar het dorp gerefereerd is geweest zijn Molinhem, Molheim, Molhem... De naam is samengesteld uit het Oudnederlandse woord mulin (molen) en heem. Hij betekent dus: woonplaats bij de molen, in dit geval de watermolen van Ichelgem. Het oppervlak van de gemeente bedraagt 668 ha en in 2003 telde ze ongeveer 2000 inwoners. De laatste jaren zijn er veel jonge gezinnen bijgekomen, alsook twee nieuwe wijken.
Mollem ligt op 15 km afstand van Brussel en Dendermonde. Dit verklaart tevens het groot aantal forensen. Er wordt vooral aan landbouw en veeteelt gedaan en een kleine industrietak bestaat uit vooral groothandelszaken. Men kan in Mollem ook terecht voor hoevetoerisme.
Verder is er nog een artisanale steenbakkerij, waar de baksteen nog wordt gebakken in veldovens, en een vliegveld voor modelvliegtuigen.
Vroeger werd in Mollem hop gekweekt.
In Mollem wordt ook H. Amelberga vereerd, oorspronkelijk in een kapel in de omgeving van de kerk. Door een twist tussen de kerkraad en de eigenaars werd de kapel afgebroken. Het 17de eeuwse heiligenbeeld, het hekwerk, het kruisbeeldje en de steen waarin het jaartal van de bouw van de kapel en de naam van de heilige gehouwen zijn werden gered en naar de kerk overgebracht.